תקנון אתר וחנות יקב צפרירים, תנאי שימוש ושמירה על פרטיות (להלן: "התקנון")

השימוש באתר האינטרנט ובחנות האינטרנטית של יקב צפרירים כפוף להסכמה להוראות תקנון זה.

כללי

תנאי שימוש

מדיניות שירותים ומחירים וביצוע הזמנה

תשלום

פרטי הרוכש ואבטחת האתר

שינוי הזמנה והחזרת מוצרים

משלוחים וזמני אספקה

שימוש בלתי ראוי באתר

בעלות ושמירה על זכויות

דין וסמכות שיפוט